vị trí hiện tại:Trang chủ > Giảm nghèo bền vững

karaoke thứ 7 mưa rơi nhiều tone nữkết quả bóng đá hôm nay phápChú heo con có nhận ra chủ nhân của nó không?

Chú heo con nhận ra chủ nhân của nó. Vì chỉ số IQ của heo con không thấp hơn chó nên khi được người chủ đưa heo con về nhà,úheoconcónhậnrachủnhâncủanókhôkaraoke thứ 7 mưa rơi nhiều tone nữkết quả bóng đá hôm nay pháp dù heo con rất nhạy cảm nhưng chúng sẽ dần dần làm quen với chủ. Sau khi người chủ ở cùng heo con một thời gian dài, heo con có thể nhận dạng chính xác người chủ, hiểu đại khái ý của người chủ và thậm chí có thể tương tác với chủ.

Hành vi của heo con sau khi nhận ra chủ:

karaoke thứ 7 mưa rơi nhiều tone nữkết quả bóng đá hôm nay phápChú heo con có nhận ra chủ nhân của nó không?

1. Sau khi heo con nhận ra chủ, tuy không trung thành như chó với chủ, nhưng nó vẫn trung thành với chủ, chủ rất bao dung và thích chạy quanh phía sau chủ, một số heo con có những hành vi nhất định để bảo vệ chủ.

karaoke thứ 7 mưa rơi nhiều tone nữkết quả bóng đá hôm nay phápChú heo con có nhận ra chủ nhân của nó không?

2. Sau khi heo con nhận ra chủ, heo con sẽ chủ động đến gần chủ, chẳng hạn như dùng mũi huých nhẹ vào chủ, luôn bám lấy chủ như một người đi theo và thích ngủ với chủ, v.v.

karaoke thứ 7 mưa rơi nhiều tone nữkết quả bóng đá hôm nay phápChú heo con có nhận ra chủ nhân của nó không?

Chia sẻ với: