vị trí hiện tại:Trang chủ > Tuyển sinh

top 10 casino online romaniaCá bảy màu đực và cái có được tách riêng không?

Việc tách cá bảy màu đực và cái tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Đối với cá bảy màu trưởng thành,ábảymàuđựcvàcáicóđượctáchriêngkhôtop 10 casino online romania nên nuôi riêng cá đực và cá cái để tránh cá đực ăn thịt cá nhỏ do cá cái đẻ ra. Tuy nhiên, đối với cá mới nở dưới một tháng tuổi thì không thể phân biệt được đực và cái và không cần tách riêng. Vì vậy, chúng có thể được nuôi cùng nhau khi chúng còn ở giai đoạn non, nhưng sau một tháng sinh sản, khi đã phân biệt được đực và cái thì nên nuôi riêng.

Những lưu ý khi nuôi cá bảy màu:

top 10 casino online romaniaCá bảy màu đực và cái có được tách riêng không?

1. Trang trí bể cá đúng cách, tốt nhất không nên đặt cây nhựa và đá trong bể cá. Theo thời gian sẽ làm có thể Nó sẽ gây hại cho sức khỏe của cá bảy màu.

top 10 casino online romaniaCá bảy màu đực và cái có được tách riêng không?

2. Không thể sử dụng trực tiếp nước máy khi nuôi cá bảy màu, tốt nhất nên để nước máy quá nửa ngày trước khi sử dụng.

top 10 casino online romaniaCá bảy màu đực và cái có được tách riêng không?

3. Cá bảy màu tương đối nhạy cảm với nhiệt độ nên nhiệt độ nước phải được kiểm soát chặt chẽ, tốt nhất duy trì nhiệt độ nước ở khoảng 22°C.

Chia sẻ với: